Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SA/Po 675/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-12

Sprawa ze skargi P. M. na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Po 34/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-08-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewydania decyzji

II SA/Po 476/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 424/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-15

Sprawa ze skargi A. G. na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w L. w przedmiocie wydania zaświadczenia

IV SA/Po 294/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-05

Sprawa ze skargi P. S. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SAB/Po 29/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego