Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Go 137/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wypłaty zasiłku (w miesiącu lipcu 2014 r.)

II SAB/Go 54/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wydania decyzji

II SAB/Go 131/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej

II SAB/Go 132/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej

II SAB/Go 125/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej

II SAB/Go 81/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-01-10

Skarga T.C. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SAB/Go 126/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej (na miesiąc październik 2013 r.)

II SAB/Go 79/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Go 682/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku stałego

II SAB/Go 67/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie nieprzekazania odwołania od decyzji z dnia [...] r. nr [...]
1   Następne >   3