Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Go 200/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-29

Sprawa ze skargi D.B. na pismo SKO w przedmiocie udzielenia wyjaśnień

II SA/Go 204/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-18

Sprawa ze skargi D.B. na pismo SKO w przedmiocie udzielenia wyjaśnień

II SA/Go 62/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

II SA/Go 197/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-13

Sprawa ze skargi D.B. na pismo SKO w przedmiocie udzielenia wyjaśnień

II SA/Go 903/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-11

Sprawa ze skargi D.B. na pismo SKO w przedmiocie udzielenia informacji

II SA/Go 66/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy skierowania do domu opieki społecznej

II SA/Go 546/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Go 199/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-27

Sprawa ze skargi D.B. na pismo SKO w przedmiocie udzielenia wyjaśnień

II SA/Go 297/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-30

Sprawa ze skargi D.B. na pismo SKO w przedmiocie udzielenia wyjaśnień

II SA/Go 340/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-15

Sprawa ze skargi D.B. na pismo SKO w przedmiocie udzielenia wyjaśnień
1   Następne >   3