Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SA/Wa 642/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-27

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Nawrot po rozpoznaniu w dniu 27 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu w sprawie ze sprzeciwu Starosty [...] na decyzję SKO z [...] lipca 2018 r. znak [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie dopuszczalnych poziomów emisji hałasu