Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1711/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-28

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 904/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji