Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

II SA/Ol 315/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego , nr '[...]' w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

II SA/Ol 1433/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-03-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego , nr '[...]' w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym