Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

II SA/Bd 169/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-07-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie sprostowania postanowienia w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

III SA/Lu 310/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-11-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu odwołania od postanowienia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

II SA/Po 723/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność organu za nieuzasadnione