Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 664/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-02-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną na zasadzie prawa pomocy K. G. w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania pomocy w formie świadczeń pieniężnych

II SA/Sz 1139/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-02-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z Jego skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania