Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 393/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie nadania uprawnień budowlanych postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata M. G. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 180 (sto osiemdziesiąt) z...