Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 597/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia w całości decyzji ustalającej wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego na 2013 rok