Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

SA/Rz 1481/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-11

Skarga M. P. na decyzję SKO [...] w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

SA/Rz 1808/01 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

SA/Rz 2362/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy społecznej