Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

I SA/Po 644/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-20

Skarga A na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za II kwartał 2013 r.