Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 317/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.