Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 1551/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. (...) w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 821/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienie odwołania od decyzji w sprawie dotyczącej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

II SO/Bd 3/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-05-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy postanowił przyznać prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata

II SO/Lu 5/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-04-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie usług opiekuńczych

II SAB/Lu 5/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-03-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej na skutek wniosku Z. W. o przyznanie prawa pomocy

I OZ 1283/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , (...) w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 248/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , (...) w przedmiocie zasiłku celowego

II SO/Lu 1/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w sprawie świadczeń z pomocy społecznej w zakresie wniosku o udzielenie prawa pomocy

II SA/Lu 819/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania prawa do bezpłatnych posiłków

IV SO/Wr 4/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-06-07

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie zaliczki alimentacyjnej dla M. D.
1   Następne >   2