Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol inn X

II SO/Ke 7/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-24

Wniosek Z. S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata złożonego przed wniesieniem skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego znak: [...]