Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 475/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi T. K. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego