Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 402/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

II SA/Ke 395/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-05-05

Wniosek w przedmiocie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2012

II SA/Ke 402/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-10-07

Wniosek A. G. o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

II SA/Ke 395/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-10-14

Wniosek A. G. o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2012-2014