Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Gdańsku X

III SA/Gd 210/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K.

III SA/Gd 209/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu

III SA/Gd 211/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie wyznaczenia osoby do zastępowania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K.