Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6321 Zasiłki stałe X

I OPP 29/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-12

Skarga H. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 77/12 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu w przedmiocie przyznania zasiłku stałego