Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 88/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 70/16 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I OPP 90/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 71/16 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I OPP 89/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 69/16 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I OPP 92/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie sygn. akt II SAB/Lu 62/15 w sprawie ze skargi na bezczynność Koła Łowieckiego nr [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na skutek wniosku

I ONP 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie stwierdzenia ni...

I OPP 86/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SAB/Kr 46/16 ze skargi S. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Małopolskiego w sprawie o zwrot nieruchomości znak: [...]

I OPP 91/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione