Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 65/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego, sygn. akt IV SA/Wr 203/12 postana...

I OPP 19/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt I OSK 143/13

I OPP 17/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie zakończonej postanowieniem Naczelny Sąd Administracyjny w przedmiocie odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego