Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OPP 2/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-23

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie udzielenia informacji dotyczących przepisów szczegółowych w sprawie zabezpieczenia schronienia i posiłków osobom bezdomnym