Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

I OPP 26/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-28

Skarga K. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku (sygn. akt III SAB/Gd 2/04) w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Gdańsku w przedmiocie zadośćuczynienia za błąd lekarski

II OPP 28/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-28

Skarga K. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku (sygn. akt III SAB/Gd 3/04) w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr [...] w G. w przedmiocie wydania dokumentacji medycznej