Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Łd 1/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. w przedmiocie załatwienia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z 23 marca 2004 roku

III SAB/Kr 5/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-08-21

Sprawa ze skargi S. N. na przewlekłość postępowania Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wznowienia postępowania

II SAB/Bk 10/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. w przedmiocie ewidencji gruntów