Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OPP 7/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 692/07 ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku

I OPP 34/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Skarga J. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SAB/Wa 48/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej