Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 646/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 748/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 627/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności