Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 691/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 138/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B.- B. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 292/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 337/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego z dnia [...]r. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 68/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej w kwestii przywrócenia terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 1090/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Gl 953/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-21

Skarga G.P. na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

IV SA/Gl 161/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 222/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 577/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2