Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 76/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku dla opiekuna

IV SA/Gl 466/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 1173/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie skierowania do Domu Noclegowego w kwestii zażalenia na postanowienie sygn. akt IV SA/Gl 1173/14 o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku sygn. akt IV SA/Gl 1173/14