Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 139/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-01

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

I SA/Wa 2939/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności alimentacyjnych

I SA/Wa 3284/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-18

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy

I SA/Wa 1835/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I SA/Wa 957/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-17

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

I SA/Wa 2291/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 687/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   26