Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SA/Wa 1701/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-23

Wniosek w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej