Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

I SA/Kr 1439/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

III SA/Wa 125/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-21

Wniosek w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne

II FZ 403/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu) , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FZ 393/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu) , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FZ 456/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-11

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

II SA/Wa 2249/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-12

Wniosek w przedmiocie opłaty za udostępnienie informacji publicznej

I SA/Wr 1463/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego

II FZ 393/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu) , nr 3063

II FZ 403/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu) , nr 3063

III SA/Wa 125/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z [...] listopada 2016 r., nr [...] w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne
1   Następne >   2