Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. K. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z funduszu pomocy społecznej