Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 260/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-09

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę

I OZ 612/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę

I SA/Wa 2006/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-21

Wniosek w przedmiocie kary za prowadzenie domu pomocy społecznej bez zezwolenia