Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SO/Ke 1/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-27

Wniosek Wójta Gminy o przywrócenie terminu do przekazania sądowi skargi wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę w sprawie z wniosku P.K. o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

II SAB/Wa 118/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-08

Wniosek w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 184/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-25

Wniosek W. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w zakresie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (poz. [...])

II SA/Gd 498/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wójta Gminy w przedmiocie opłaty za udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Gd 92/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Gd 112/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-08-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 156/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-23

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 1035/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-03

Wniosek w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego Atlasu Inwestycyjno

II SAB/Wa 1036/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-03

Wniosek w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej (data wpływu wniosku) dotyczącego wyjazdu orkiestry [...]

II SAB/Wa 1034/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-03

Wniosek w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej (data wpływu do organu 2 września 2015 r.)
1   Następne >   2