Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Rz 1100/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-04-07

Skarga T.W. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w R. w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej wniosku T.W. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi