Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Sz 101/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2006

I SA/Rz 476/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości

I SA/Sz 916/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r.

I SA/Sz 671/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r.

I SA/Gd 1242/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 rok

I SA/Sz 662/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rozłożenia na raty i umorzenia odsetek z tytułu zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości

I SA/Go 614/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

I SA/Go 508/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r.

I SA/Gd 1602/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r.

I SA/Gd 1362/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2012
1   Następne >   2