Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 354/06 - Wyrok NSA z 2007-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji