Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1654/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-17

Sprawa ze skargi Gminy S. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi

I SA/Wa 815/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu [...]