Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II SA/Bd 1462/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Bd 1500/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Rypin w przedmiocie zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.