Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Samorząd terytorialny X

II OSK 343/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Białymstoku w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy O.

OSK 1425/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Z. S. na pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr [...] w przedmiocie podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego

II OSK 2034/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z. T. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Rady Gminy w Sadownem oraz Z. T. na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego oku nr LEX-S.0911-47/09 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

II OSK 1891/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Opolu w przedmiocie wezwania rady powiatu do niezwłocznego powołania dyrektora publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wezwania rady powiatu do uzupełnienia składu osobowego zarządu powiatu

I OSK 742/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-25

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

I OSK 787/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-13

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie nadania wyróżnienia honorowego

I OSK 1158/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie nadania wyróżnienia honorowego

II OSK 1809/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-28

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 i § 6 statutu [...] Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - uchwała [...] Sejmiku Wojewódzkiego z dnia [...]

II OSK 1972/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gliwicach w przedmiocie odwołania starosty

I OSK 1011/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora zespołu placówek oświatowych
1   Następne >   +2   5