Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 461/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Jeleniej Góry w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminów płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz osoby, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej

IV SA/Wr 491/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie w przedmiocie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogowie

IV SA/Wr 533/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w przedmiocie utworzenia i nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

IV SA/Wr 599/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi w przedmiocie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić

IV SA/Wr 600/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania