Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 917/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości położonej w K. pryz ul. [...] zabudowanej zabytkową i nową oficyną zespołu pałacowego W.

II SA/Kr 801/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania

II SA/Kr 1242/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach w przedmiocie rekomendacji dla Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice dotyczącej podjęcia czynności stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 1286/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Miechowie w przedmiocie wyrażenia zgody na poddzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miechów

II SA/Kr 243/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XXXI/355/2017 Rady Gminy Liszki w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę nieruchomości