Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd NSA oz. w Gdańsku X
  • Skarżony

II SA/Gd 1499/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. z 30 czerwca 1999 r. (...) w przedmiocie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego