Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 594/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji Prezydenta W. (nr [...]) zatwierdzającej, na rzecz A sp. z o.o., projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku przy ul. 1

II OZ 576/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego znak: [...] w przedmiocie...

II OZ 552/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie , znak [...] w przedmiocie nakazania dostosowania do wymogów przepisów bezpieczeństwa poża...

II OZ 1199/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego