Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X
  • Skarżony
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Łd 2276/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-03-20

Do okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie wlicza się okresu pracy wykonywanej w ramach członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej.