Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 90/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. o przyznanie pomocy w formie pobytu w schronisku dla bezdomnych

I OW 105/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka P.L. umieszczonej w pieczy zastępczej

I OW 108/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku L. B. o przyznanie zasiłku celowego

I OW 75/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka P. K. w rodzinie zastępczej