Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 315/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. S. o przyznanie pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej