Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

II SAB/Kr 207/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] S.A. w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SA/Kr 74/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO Nr [...] w przedmiocie zwrotu podania

II SA/Kr 1688/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miejskiego w Świątnikach Górnych w przedmiocie zmiany do uchwały Nr 467/2000 stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Kr 71/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Z. Ś. na pismo SKO Nr [...]

III SA/Kr 288/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-23

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w sprawie ze skargi Z. Ś. na pismo SKO nr [...]

III SA/Kr 288/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-12

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Z. Ś. na pismo SKO Nr [...] w przedmiocie informacji o braku właściwości Kolegium do rozstrzygania w przedmiocie spełniania przesłanek określonych w przepisach kodeksu karnego

III SA/Kr 414/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-14

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SAB/Kr 106/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie niewykonania wniosku o zapłatę

III SAB/Kr 106/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-28

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie niewykonania wniosku o zapłatę

III SAB/Kr 22/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-29

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie , III SAB/Kr 22/14 odrzucającego skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie , III SAB/Kr 22/14 odrzucającego skargę na bezczynność Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych
1   Następne >   3