Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II ONP 2/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie zezwolenia na wycięcie drzew postanowił: odrzucić skargę.