Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GSK 595/09 - Wyrok NSA z 2010-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji